ORNITOCAIAC, VISITA GUIADA AMB CAIAC ALS AIGUAMOLLS

10 €  /  7 € (a partir de 3 persones / 3 people or more)

10:00 - 12:00 h

Club Nàutic de Sant Pere Pescador

Reserva prèvia · Reserva previa · Reservation required: visitsantpere.com

i  Oficina de Turisme