DESCOBREIX LA NOSTRA CULTURA

Participa a les nostres festes populars i passeja pel nucli antic on trobaràs restes d’època medieval

Casa Caramany

Ubicació: Centre urbà.
Propietat: Privada.
Descripció: La gran Casa dels Caramany es troba al costat septentrional de l’església, a la part nord-est de l’antic recinte fortificat. Es creu que fou alçat en el mateix lloc on hi havia el Castell medieval de Sant Pere. L’actual edifici presenta elements constructius que van dels segles XVI al XIX.
En el mur de migdia hi ha dues finestres del segle XVI, una d’elles amb un senzill arc conopial. Davant de la façana de llevant hi ha l’entrada principal que presenta un gran escut, en relleu, dels Caramany que ostenta la data 1883. La part mes vistent de l’edifici és la torre feta amb rajols que s’alça al nord-est, de planta rectangular (s. XVIII-XIX).


Església de Sant Pere

Ubicació: Centre urbà.
Descripció: L’Església dedicada a Sant Pere fou construïda l’any 1682 a on antigament s’emplaçava l’antiga església romànica. Es construí formant una nau amb capelles laterals i capçalera poligonal. A la banda de tramuntana de l’església actual hi ha els vestigis del primitiu temple romànic. Aquests vestigis són visibles a l’exterior de l’església, a l’estret carrer que es forma entre ella i la Casa Caramany i en el marxapeu paral·lel a l’esmentat mur lateral nord de la nau. L’església actual té la façana de ponent i la porta principal és decorada amb columnes adossades, amb grossos capitells que imiten l’estil corinti. Sobre la llinda hi ha un frontó que emmarca una fornícua. Al centre del mur, damunt la porta, hi ha un rosetó.

El campanar sobre la seva base de planta quadrada s’alça el cos superior, octogonal, que posseeix quatre arcades de mig punt, fetes amb rajols. La torre acaba amb una terrassa en la qual quatre arcades que s’uneixen en el punt més alt formen un remat que sembla iniciar una cúpula que no s’acabà de construir. L’absis té una sagristia a cada banda. A l’interior, la nau és dividida en diferents crugies per arcs totals de mig punt. La seva volta, i també la de l’absis i les cobertes de les capelles laterals, són de llunetes.


Capella de Sant Sebastià

Ubicació: Centre urbà.
Descripció: La Capella de Sant Sebastià de Sant Pere Pescador és un edifici popular dels segles XVII-XVIII. Aquestes capelles s’alçaren per implorar a Sant Sebastià ajut contra les epidèmies, no oblidem que en aquella època Sant Pere era un lloc on hi havia moltes aigües estancades i per tant llocs plens de mosquits que provocaven infeccions. La façana de la Capella posseeix una porta rectangular. A la llinda hi ha una creu i una inscripció gairebé del tot esborrada. Més amunt s’obre un petit ull de bou.
Sobre el vèrtex de la teulada es dreça un petit campanar de cadireta d’un sol arc.


Plaça Major

La vida social de Sant Pere Pescador sempre s’ha articulat al voltant de la Plaça Major on s’hi trobaven diferents establiments comercials i la font. Actualment la Plaça Major segueix tenint un paper destacat en la vida social del poble.


Sant Pere temps enrere