QUINA

QUINA
F.C. Sant Pere Pescador

Dies: 25 de desembre i 6 de gener

Hora: 18:30 a 21:30 h

Centre Cívic · Sant Pere Pescador